Fellingsbrovarvet


Förra helgen var vi sex som sprang 12 km i Fellingsbro. Banan är tre varv på en fyra kilometers slinga. Större delen är asfaltlöpning men lite går på gräs och ca. trehundrameter per varv är stybbanan.

Det är relativt flackt och borde vara lättsprunget. Det var det inte för värmen var

tryckande. 30 grader vid start och det påstods att det var ännu varmare inne bland husen. Dessutom gassade solen och det fanns ingen skugga efter banan. Resultat: 12) Andres Treilman 50.45 22) Stefan Skytt 54.01 24) Terje

Kristiansen 55.32 27) K G Agartsson 56.37 33) Kent Johansson 59.56 34) Per

Börjesson 61.00


Fröviloppet


Ännu färre deltagare hade vi på Fröviloppet. Endast två Östansjö löpare till start. Banan i Frövi är sugande med många långa backar. Underlaget är varierande, gräs, terrängspår, asfalt och parkgrusväg. Det är tio kilometer långt.

Resultat: 25) Terje Kristiansen 42.50 33) K G Agartsson 45.16