VASALOPPSRESULTAT 2009

 

Vasaloppet

 

    495) Sara Ring                            9:22.12

  4559) Torbjörn Kjellén                  6:57.27

  6640) Peder Erixon                       7:49.48

  6807) Lars Karlsson                      7:54.02

10029) Nicklas Oskarsson               9:29.43

10682) Ulf Hansson                        9:59.05

11920) Hans Freij                          12:16.24

 

Öppet spår

 

           Henric Johansson                6:07.16

           Joakim Gillman                   9:49.22

           Annika Gillman                   9:49.22                     

 

Lika många åkare som förra året fullföljde något av Vasaloppen 2009.
Sträckan klubbens åkare tillryggalade blev därmed något längre då en av
fjolårets deltagare åkte Tjejvasan medan alla i år valt hela 90 km distansen.

I vasaloppet minskade deltagandet från nio till sju men tre åkte Öppet spår
mot noll förra vintern. Två damer åkte även i år men en i varje lopp. Förra
årets femton anmälda minskade till elva anmälda i år varav en aldrig kom till start.