Ultraweekend
Det blev även i år en succé med ultraloppen. Många deltagare och alla var
mycket nöjda. Fjolåret var bra, men årets ännu bättre var det genomgående
betyget. Förbättringarna med pasta party kvällen innan och en extra vätske-
station slog väl ut. Fina resultat med många "pers" i framförallt 24H som var RM.
Här hade vi väl hoppats på fler elitlöpare, men de som deltog presterade mycket väl.
Roligt också att några fler distriktslöpare provade på 1H men det borde vara många fler.
Funktionärskapet fungerade helt perfekt och jag vill passa på att tacka alla speciellt de
från andra föreningar som hjälpt oss och Kent som höll ihop det hela.
Tyvärr var det inte riktigt lika många deltagare från klubben på de olika loppen som
förra året men fem tappra deltagare hade vi. Alla slog sina tidigare resultat.
24H Per Börjesson      145 589m
  6H Håkan Broman      57 628m
       K G Agartsson       53 798m
       Jenny Nelson         50 923m
  1H Sven Andersson      8 947m

För mer resultat se www.ultraweekend.se