Årsmöte

Ordförande   Håkan Broman      (nyval)
ledamöter     Nicklas Oskarsson
                   Kent Johansson      (omval)
                   Bosse Jansson        (nyval)
                   Rickard Bäck         (nyval)
                   Per Börjesson        (fyllnadsval)
                   Vakant
Suppleanter  Karin Scheppner    (omval)
                   Bertil Karlsson       (omval)