Serieterräng 9 13/8
3 km 1) Karin Scheppner 20.22  2) Carl Axel Andersson 27.17 (stavgång)
        motion Pernilla Junvald
5 km 1) Helena Arthursson 32.14
6 km 1) Jonas Jansson 32.00  2) Bosse Jansson 32.56

Serieterräng 10 20/8
3 km 1) Per Börjesson 13.09  2) Anders Källman 16.30
        3) Karin Scheppner 19.46  4) Carl Axel Andersson 26.34 (stavgång)
5 km 1) Jonas Jansson 25.01  2) Dag Rydén 25.18
        3) Helena Arthursson 31.44

Serieterräng 11 27/8
1,5 km 1) Thea och Benny Frost 13.44  2) Sara och Evelina Börjesson 22.54
3 km    1) Benny Frost 12.15  2) Robert Andersson 12.52
           3) Per Börjesson 13.25  4) Dag Rydén 13.45  5) Karin Scheppner 19.59
           6) Inger Kristensen-Frost 21.50  7) Angela Börjesson 22.59 
           8) Carl Axel Andersson 28.13 (gång)
5 km   1) Jonas Jansson 22.57