Blodomloppet
     
5 km

  35) Jonas Jansson              21.38

  48) Hans Backström          22.05

125) Per Börjesson              24.59

290) Jimmy Andersson         30.45

426) Sebastian Oskarsson    46.06

446) Nicklas Oskarsson       50.42
       10 km

130) Benny Frost                 49.42

287) Lennart Reinebrant       61.47
       5 km

430) Inger K-Frost              36.12

448)Angela Börjesson          36.57
         Gåklass

    Linnea Oskarsson

    Anna Oskarsson

    Sara Börjesson
   Carl Axel Andersson        
 

Med reservation för att dt kan vara  någon klubbmedlem jag missat
då många springer/går för arbetsplatser eller andra konstellationer.