Stockholm Rogaining

OK Ravinen ordnar en poängorientering i Stockholm som går ut på att hitta så många kontroller som möjligt på en viss tid. Löparna har sex timmar på sig medan de som väljer cykelorientering bara har fyra timmar att leta kontroller. Enligt inbjudan ska cyklisternas kontroller vara något lättare att hitta.

Kent Lindgren deltog i ett tremannalag. De vann klassen Cykel Herrveteran. Om jag förstår resultatlistan rätt prickade de in 29 olika kontroller på 3 timmar 54 minuter och 57 sekunder.


Resultat:

Cykel Herrveteran 1) Kent Lindgren, Ola Lagerström och Anders Larsson 1410 poäng