Höstloppet

Tråkigt nog arrangerades årets Höstlopp i Vretstorp samma dag som två större lopp, Terräng DM och Borås 6h. Det gjorde att endast fyra löpare deltog, varav två Östansjölöpare.

Tror att om loppet ska leva vidare bör det gå på en i övrigt tävlingsfri dag.

Resultat:

M 2) Terje Kristiansen 54.57 3) Fredrik Svensson 59.40