Göteborgsvarvet


I år var det varmt och blåsigt, så inga topptider av löparna.

Vi hade sex män som anmält sig för klubben, och ytterligare fem medlemmar, tre män och två kvinnor som anmält sig utan klubbtillhörighet (eller för annat än

friidrottsklubb)


Resultat för samtliga våra medlemmar: (OBS! Har någon mer sprungit vill jag att ni meddelar mig på ostansjosk@hotmail.com)

M 3392) David Göthlin 1.44.01 5767) Björn Göthlin 1.48.51 7864) Lars

Gerdin 1.52.18 10142) Sven Olof Olofsson 1.55.42 11064) Anders Edlund

1.56.55 17855) Andreas Österlund 2.06.50 22530) Richard Lardh 2.16.10

24310) Nicklas Oskarsson 2.20.48 24476) Peter Tesell 2.21.17

K 5227) Susanna Danielsson 2.07.22 5509) Tanja Halme 2.08.11