Arbetsdags
Inför DM som vi arrangerar den 13/10 behövs det lite uppfixning av
elljusspåret i Östansjö. Vi har börjat med att klippa grenar som hängt
ut men det finns många kvar som måste bort. Första gemensamma
arbetstillfället är måndag den 24/9 klockan 18.00 för dem som inte kan
eller vill träna då. Det är ju ordinarie träningstid. Samling vid Soldattorpet.
Andra och sista chansen före tävlingen är lördagen 6/10 klockan 09.00.
Även då samlas vi vid Soldattorpet.
Sedan hoppas vi att alla vill och kan springa DM lördagen den 13/10 med
start klockan 11.00. De som av någon anledning inte kan delta BEHÖVS
som funktionärer.
Snälla hör av er till Per Börjesson, Kent Johansson eller Benny Frost så
snart ni vet om ni springer eller är funktionärer.